Konumuz Toprak

Merhaba sevgili çocuklar,

Bu yarışmamızda toprağa karşı sevgi ve saygımızı resim yoluyla ifade ediyoruz.

Toprağa karşı görevlerimizi hatırlamak ve herkese hatırlatmak istiyoruz.

Toprağın değerini biliyor ve ona teşekkür etmek için çiziyoruz.

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Acaba sen toprağı hangi yönüyle çizeceksin?

Haydi temanı seç ve resmet!

Ya Toprak Olmazsa!

Toprağın önemini resimlerinle herkese göster.

Anahtar Kavramlar: Toprağın önemi, gelecek, toprağı tehdit eden unsurlar, toprağın kirlenmesi, toprağın korunması, iklim

Sağım Solum Önüm Arkam Her Yer Toprak!

Haydi toprağın cömertliğini çiz.

Anahtar Kavramlar: Toprağın sundukları, tarım, bereket, topraktan elde edilen her şey, teşekkür

Hayatın Ta Kendisi!

Her zerresi yaşam dolu topraktaki sonsuz macerayı resmet.

Anahtar Kavramlar: Ekosistem, yaşam, toprağın altında ve üstünde yaşayanlar, döngü, denge, dönüşüm, enerji

Bizi Biz Yapan Toprak!

İnsan toprağa şekil veriyor, toprak da kültüre.

Anahtar Kavramlar: Günlük yaşamda toprak, toprak evler, çanak çömlek, arkeoloji, sanat, seramik, çini, cam, kültür, uygarlık, gelişmişlik